RODO dla firm

RODO dla firm

Jesteś przedsiębiorcą i w ramach swojej działalności przetwarzasz dane osobowe? Prowadzisz sklep internetowy, przychodnię, zatrudniasz pracowników, prowadzisz księgowość, gromadzisz dokumenty? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinieneś wdrożyć odpowiednie procedury przetwarzania i opracować dokumentację danych osobowych Łódź. Jeśli potrzebujesz pomocy, zachęcam do współpracy. 

Często zadawane pytania (FAQ)

Co to jest RODO?

RODO (również GDPR) to potoczne określenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Weszło ono w życie 25 maja 2018 roku i od tej pory jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce obowiązuje ponadto Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania, której te dane dotyczą. Natomiast osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora, jak imię i nazwisko czy PESEL, lub jeden albo kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, społeczną, kulturową czy ekonomiczną tożsamość osoby fizycznej. Oceniając możliwość identyfikacji należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby, w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.

Czym jest przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych osobowych to KAŻDA czynność wykonywaną z ich udziałem. Będzie to nie tylko ich zbieranie, gromadzenie, modyfikowanie i przekazywanie, ale również ich samo przechowywanie, porządkowanie czy niszczenie. Katalog czynności stanowiących przetwarzanie danych osobowych jest bardzo szeroki. Każdy przedsiębiorca w ten czy inny sposób przetwarza dane osobowe – chociażby zawierając umowy z klientami (nawet jeśli są to wyłącznie przedsiębiorcy).

Kto kontroluje przetwarzanie danych osobowych?

Kwestiami danych osobowych w Polsce zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), na którego czele stoli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W 2018 roku zastąpił on Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czy zawsze muszę uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić na wielu podstawach prawnych. Główne z nich wskazuje RODO, ale czasem podstawą są przepisy szczególne (np. Kodeks pracy). Najczęstsze podstawy przetwarzania danych to zgoda osoby, której dane dotyczą; niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Czy moi pracownicy mogą przetwarzać w moim imieniu dane klientów?

Tak, oczywiście. Pracownicy muszą jednak posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zostać odpowiednio przeszkoleni. Natomiast z zewnętrznymi podmiotami należy zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych lub umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi.

Co mówią moi klienci?

Duża elastyczność i przyjazny czas realizacji. Wszystkie rozwiązania zostały dostosowane do specyfiki pracy mojej firmy. Pani Mecenas zaproponowała mi takie działania, które pozwoliły mi spełnić wszystkie wymogi RODO bez nadmiernych formalności. 

Monika P.

architekt

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy, pani mecenas bardzo rzeczowa, szybko udało mi się załatwić sprawę. Na dodatek nie musiałam się przejmować formalnościami, wszystko załatwili za mnie. Bardzo polecam.

Katarzyna J.G.

klient indywidualny

Rzetelna obsługa prawna. Indywidualne potrzeby naszej firmy zawsze są na pierwszym miejscu. Zawsze mam pewność, że moja sprawa zostanie załatwiona od początku do końca, a problem wszechstronnie rozważony.

Magdalena P.

deweloper

Rozmowa bardzo jasna i konkretna, widoczna znajomość zgłaszanego tematu. Miła rozmowa, przyjazny termin realizacji. Zdecydowanie polecam.

Zdzisław B.

klient indywidualny

Zdecydowanie polecam. Profesjonalne podejście, duże zaangażowanie i chęć jak najszybszego rozwiązania sprawy. Po pierwszym kontakcie zdecydowałam się na stałą współpracę z kancelarią.

Natalia R.

szkoła języków obcych

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Nic prostszego

Skontaktuj się z kancelarią telefonicznie lub przez formularz

Ostatnio na blogu

Brak zapłaty za wykonaną pracę, niewywiązanie się z obowiązku wykonania zlecenia, które zostało uprzednio opłacone, […]
postępowanie spadkowe łódź
Gdy przychodzi do uporządkowania spraw związanych ze spadkiem, często okazuje się, że jest to bardziej […]
tłumaczenia prawne łódź
W toku postępowania niejednokrotnie okazuje się, że dokumenty niezbędne do dowiedzenia racji strony dostępne są […]
Call Now Button