Brak zapłaty za wykonaną pracę, niewywiązanie się z obowiązku wykonania zlecenia, które zostało uprzednio opłacone, brak kontaktu z wykonawcą, czy też nierzetelne i nieprofesjonalne zachowanie podmiotu, od którego wymagać należy zachowania należytej staranności, może nosić znamiona czynu zabronionego i zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Nierzetelny zleceniobiorca może ponosić odpowiedzialność za popełnienie np. przestępstwa oszustwa, czy też przywłaszczenia mienia. Zachowania, które na pozór mogą wydawać się jedynie roszczeniem dochodzonym tylko przed sądem cywilnym, często zostają zakwalifikowane jako przestępstwo, które popełnione zostało na szkodę pokrzywdzonego. Warto zaznaczyć, iż zainicjowanie postępowania karnego nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń w  postępowaniu cywilnym.

W takiej sytuacji skuteczne może okazać się złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa „na policji” lub we właściwej Prokuraturze, a następnie wszczęcie postępowania karnego. W sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, niekiedy niezbędnym będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli wskazówek co do sposobu złożenia zawiadomienia oraz organu ścigania właściwego do prowadzenia postępowania, do którego należy skierować zawiadomienie, a następnie sporządzi je w formie pisemnej.

Nierzetelny wykonawca zlecenia bądź też osoba dopuszczająca się oszustw na szkodę pokrzywdzonego może ponieść odpowiedzialność karną, której konsekwencją stanie się orzeczenie kary w wyroku karnym. Nasi klienci często pytają: „Czy osoba, która mnie oszukała może trafić do więzienia ?” –Tak. Możliwym jest, iż sąd orzeknie w wyroku karę pozbawienia wolności, co wiązać się będzie z koniecznością jej odbycia przez skazanego. Oprócz kary „więzienia” orzeczony może zostać obowiązek zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej.

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie pomocy pokrzywdzonym w dochodzeniu ich praw na drodze postępowania karnego. Oprócz sporządzenia pisemnego zawiadomienia, uczestniczymy i wspieramy w trakcie czynności przesłuchania pokrzywdzonych, a także reprezentujemy ich w trakcie postępowania przed sądem.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Nasi pracownicy udzielą informacji oraz zaproponują dogodny termin spotkania celem omówienia szczegółów sprawy.

aplikant adwokacki Eliza Alama

Kategoria:

Call Now Button