Prawo karne

Pomoc i reprezentacja w postępowaniach karnych 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami ścigania), sądowego, jak również na etapie postępowania wykonawczego (sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w jej odbywaniu i inne związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych). Świadczymy pomoc prawną także pokrzywdzonym przestępstwem, którzy decydują się złożyć do właściwych organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie dochodzić roszczeń o charakterze majątkowym na drodze postępowania karnego.

  • Pomoc pokrzywdzonym
  • Oszustwo art. 286 kk
  • Reprezentacja pokrzywdzonych
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
  • Zgłaszanie przestępstw
  • Postępowanie karne wykonawcze
  • Odroczenie wykonania kary
  • Zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę
  • Zamiana kary na dozór elektroniczny

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest wolne od opłat?

Tak. Sam fakt złożenia zawiadomienia przed organem ścigania, czy to w formie pisemnej czy też ustnej, jest wolne od opłat. Oznacza to, iż organ ścigania nie uzależni możliwości złożenia zawiadomienia od wcześniejszego uiszczenia opłaty w tym zakresie.

Czy policjant może odmówić przyjęcia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa?

Nie. Organ ścigania nie może odmówić przyjęcia, zarówno sporządzonego w formie pisemnej, jak i ustnej, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Następnie, zobowiązany jest do wydania formalnej decyzji w przedmiocie wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Czy jako pokrzywdzony mogę dochodzić roszczeń o charakterze majątkowym na drodze postępowania karnego?

Tak. W toku postępowania karnego pokrzywdzonemu przysługuje możliwość złożenia wniosku w przedmiocie obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Orzeczone wyrokiem karnym odszkodowanie czy zadośćuczynienie, nie pozbawia możliwości dochodzenia dalszej części roszczenia w postępowaniu przed sądem cywilnym.

Czy w trakcie przesłuchania, jako osoba pokrzywdzona, mogę skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Tak. Profesjonalny pełnomocnik (radca prawny, adwokat) może być obecny w trakcie czynności przesłuchania. Pełnomocnik ma także prawo do zadawania pytań uzupełniających, a także zgłaszania dowodów oraz zastrzeżeń co do przebiegu czynności.

Czy jako osoba pokrzywdzona mam wgląd do akt postępowania w związku ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa?

Tak. Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę, pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy, a także wykonać ich fotokopie. Uprawnienie takie posiada również ustanowiony przez pokrzywdzonego pełnomocnik.

Co mówią klienci?

Duża elastyczność i przyjazny czas realizacji. Wszystkie rozwiązania zostały dostosowane do specyfiki pracy mojej firmy. Pani Mecenas zaproponowała mi takie działania, które pozwoliły mi spełnić wszystkie wymogi RODO bez nadmiernych formalności. 

Monika P.

architekt

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy, pani mecenas bardzo rzeczowa, szybko udało mi się załatwić sprawę. Na dodatek nie musiałam się przejmować formalnościami, wszystko załatwili za mnie. Bardzo polecam.

Katarzyna J.G.

klient indywidualny

Rzetelna obsługa prawna. Indywidualne potrzeby naszej firmy zawsze są na pierwszym miejscu. Zawsze mam pewność, że moja sprawa zostanie załatwiona od początku do końca, a problem wszechstronnie rozważony.

Magdalena P.

deweloper

Rozmowa bardzo jasna i konkretna, widoczna znajomość zgłaszanego tematu. Miła rozmowa, przyjazny termin realizacji. Zdecydowanie polecam.

Zdzisław B.

klient indywidualny

Zdecydowanie polecam. Profesjonalne podejście, duże zaangażowanie i chęć jak najszybszego rozwiązania sprawy. Po pierwszym kontakcie zdecydowałam się na stałą współpracę z kancelarią.

Natalia R.

szkoła języków obcych

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Nic prostszego

Skontaktuj się z kancelarią telefonicznie lub przez formularz

Brak zapłaty za wykonaną pracę, niewywiązanie się z obowiązku wykonania zlecenia, które zostało uprzednio opłacone, […]
postępowanie spadkowe łódź
Gdy przychodzi do uporządkowania spraw związanych ze spadkiem, często okazuje się, że jest to bardziej […]
tłumaczenia prawne łódź
W toku postępowania niejednokrotnie okazuje się, że dokumenty niezbędne do dowiedzenia racji strony dostępne są […]
Call Now Button