Władza rodzicielska

Ograniczenie lub pozbawienie 
władzy rodzicielskiej

W pewnych przypadkach, dla dobra dziecka, zasadne jest, aby oboje rodzice nie mieli równych praw do decydowania o jego najważniejszych sprawach. W mojej kancelarii prawnej Łódź toczy się wiele spraw o ograniczenie lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej.

  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • Ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Nadzór kuratora
  • Skierowanie na terapię rodzinną
  • Zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • Odzyskanie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy może do tego dojść?

Władza rodzicielska obejmuje nie tylko prawa rodziców do decydowania o istotnych sprawach dziecka, ale również i obowiązki wobec niego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jednoznacznie wskazuje, że rodzice są obowiązani „troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”. Rozumie się przez to między innymi dbanie o potrzeby dziecka, takie jak zapewnienie mu wyżywienia, ubrania i innych niezbędnych środków do życia, zapewnienie mu rozrywek i możliwości edukacji i rozwoju zainteresowań, utrzymywania relacji z rodziną, troskę o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka, otoczenie go opieką i zainteresowaniem.


Jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (lub też gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody), sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej (co potocznie określa się często jako pozbawienie praw rodzicielskich). Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego albo obojga rodziców.


Dobro dziecka jako naczelna przesłanka w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czy jednak każde uchybienie czy nadużycie może skutkować utrata władzy rodzicielskiej? Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że do pozbawienia władzy rodzicielskiej upoważniają sąd tylko takie zaniedbania obowiązków względem dziecka, które mogą być ocenione jako rażące. Muszą to być poważne zaniedbania bądź zaniedbania o mniejszej wadze, które nabierają cech niepoprawności i uporczywości. Przykładowo, za taką przesłankę uważa się jakikolwiek brak partycypacji przez dłuższy czas w utrzymaniu dziecka (mimo braku ku temu obiektywnych powodów). Podobnie oceniany jest brak kontaktu z dzieckiem czy drugim rodzicem – nie tylko dlatego, że może to nieść za sobą poważne konsekwencje w sytuacji, gdy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na podjęcie działań dotyczących dziecka, ale również z uwagi na to, że w naszej kulturze za normę przyjmuje się większe lub mniejsze zaangażowanie ojca w rozwój i wychowanie dziecka, a jego brak postrzegany jest negatywnie, jako odstępstwo od przyjętych standardów.


Należy pamiętać, że w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej naczelną wartością jest dobro dziecka rozumiane m. in. jako uprawnienie do ochrony życia i zdrowia oraz wszelkich działań ze strony innych, które powinny zapewnić warunki do spokoju, prawidłowego, niezakłóconego rozwoju, poszanowania godności i udziału w procesie decydowania o jego sytuacji. Jest to przesłanka, którą sąd przede wszystkim będzie brał pod uwagę rozpatrując sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej Łódź.


Kto może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny – zatem nie tylko drugi rodzic, ale również inni członkowie rodziny, rodzic zastępczy, szkoła czy prokurator. Sąd może również wszcząć takie postępowanie z urzędu, gdy np. w trakcie innego postępowania dojdzie do przekonania, że jest to konieczne z uwagi na dobro dziecka.

W postępowaniu strony mogą występować samodzielnie, lub korzystać z pomocy prawnik od prawa rodzinnego Łódź.


Często zadawane pytania (FAQ)

Za co można pozbawić mnie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej odbywa się wyłącznie z uwagi na dobro dziecka. Można o nim orzec, jeśli rodzic nadużywa władzy lub nie dopełnia podstawowych obowiązków rodzicielskich.

Czy nie mając praw do dziecka muszę płacić alimenty?

Tak. Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu ani na obowiązek alimentacyjny, ani na prawo do kontaktów z dzieckiem.

Czy władza rodzicielska ma wpływ na dziedziczenie?

Co do zasady nie. Ale okoliczności leżące u podstaw ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą być tożsame z przesłankami stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Czym właściwie jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków rodzica wobec dziecka. Obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Czy mogę kontaktować się z dzieckiem mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Tak. Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu ani na obowiązek alimentacyjny, ani na prawo do kontaktów z dzieckiem. Zakaz widywania się z dzieckiem może wynikać z okoliczności regulowanych przez prawo karne.

Co mówią moi klienci?

Duża elastyczność i przyjazny czas realizacji. Wszystkie rozwiązania zostały dostosowane do specyfiki pracy mojej firmy. Pani Mecenas zaproponowała mi takie działania, które pozwoliły mi spełnić wszystkie wymogi RODO bez nadmiernych formalności. 

Monika P.

architekt

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy, pani mecenas bardzo rzeczowa, szybko udało mi się załatwić sprawę. Na dodatek nie musiałam się przejmować formalnościami, wszystko załatwili za mnie. Bardzo polecam.

Katarzyna J.G.

klient indywidualny

Rzetelna obsługa prawna. Indywidualne potrzeby naszej firmy zawsze są na pierwszym miejscu. Zawsze mam pewność, że moja sprawa zostanie załatwiona od początku do końca, a problem wszechstronnie rozważony.

Magdalena P.

deweloper

Rozmowa bardzo jasna i konkretna, widoczna znajomość zgłaszanego tematu. Miła rozmowa, przyjazny termin realizacji. Zdecydowanie polecam.

Zdzisław B.

klient indywidualny

Zdecydowanie polecam. Profesjonalne podejście, duże zaangażowanie i chęć jak najszybszego rozwiązania sprawy. Po pierwszym kontakcie zdecydowałam się na stałą współpracę z kancelarią.

Natalia R.

szkoła języków obcych

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Nic prostszego

Skontaktuj się z kancelarią telefonicznie lub przez formularz

Ostatnio na blogu

Brak zapłaty za wykonaną pracę, niewywiązanie się z obowiązku wykonania zlecenia, które zostało uprzednio opłacone, […]
postępowanie spadkowe łódź
Gdy przychodzi do uporządkowania spraw związanych ze spadkiem, często okazuje się, że jest to bardziej […]
tłumaczenia prawne łódź
W toku postępowania niejednokrotnie okazuje się, że dokumenty niezbędne do dowiedzenia racji strony dostępne są […]
Call Now Button