Podział majątku po rozwodzie

Dział majątku wspólnego

Po rozwodzie zazwyczaj byłych małżonków nadal łączy wspólny majątek – nieruchomość (dom, mieszkanie), samochody, czy różnego rodzaju ruchomości. Radca prawny Łódź pomoże Ci zająć się sprawą o dział majątku, zniesienie współwłasności czy ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

  • Dział majątku po rozwodzie
  • Zniesienie współwłasności
  • Podział majątku wspólnego z wyrównaniem dorobków
  • Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • Małżeńska wspólnota majątkowa
  • Majątek osobisty
  • Małżeńska umowa majątkowa
  • Rozdzielność majątkowa
  • Spłata małżonka
  • Sprzedaż majątku wspólnego

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy majątek można podzielić podczas rozwodu?

Majątek dzielić można po ustaniu wspólnoty majątkowej. Co do zasady dzieje się to po orzeczeniu rozwodu, jednakże małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową Łódź (tzw. intercyza) jeszcze w trakcie trwania małżeństwa – lub też może o niej orzec sąd w odrębnym postępowaniu. Właściwy sąd rejonowy może nawet ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. 

Zarabiałem więcej niż mój małżonek – czy należy mi się więcej?

Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Co do zasady udziały małżonków we wspólnym majątku są równe. Możliwe jest natomiast rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Czym jest wyrównanie dorobków?

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej (tzw. intercyzy). Małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co osobistego?

Zasadą jest objęcie majątku obojga małżonków wspólnością. Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje jednak od tej zasady wyjątki, stanowiąc, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej lub przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił), służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków czy nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Mieliśmy intercyzę, ale nabyliśmy wspólnie dom – co teraz?

W takim wypadku nieruchomość nie wchodzi do wspólnoty majątkowej, a jest przedmiotem „zwykłej” współwłasności. W takim przypadku zamiast sprawy o dział majątku należy przeprowadzić postępowanie o zniesienie współwłasności.

Co mówią moi klienci?

Duża elastyczność i przyjazny czas realizacji. Wszystkie rozwiązania zostały dostosowane do specyfiki pracy mojej firmy. Pani Mecenas zaproponowała mi takie działania, które pozwoliły mi spełnić wszystkie wymogi RODO bez nadmiernych formalności. 

Monika P.

architekt

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy, pani mecenas bardzo rzeczowa, szybko udało mi się załatwić sprawę. Na dodatek nie musiałam się przejmować formalnościami, wszystko załatwili za mnie. Bardzo polecam.

Katarzyna J.G.

klient indywidualny

Rzetelna obsługa prawna. Indywidualne potrzeby naszej firmy zawsze są na pierwszym miejscu. Zawsze mam pewność, że moja sprawa zostanie załatwiona od początku do końca, a problem wszechstronnie rozważony.

Magdalena P.

deweloper

Rozmowa bardzo jasna i konkretna, widoczna znajomość zgłaszanego tematu. Miła rozmowa, przyjazny termin realizacji. Zdecydowanie polecam.

Zdzisław B.

klient indywidualny

Zdecydowanie polecam. Profesjonalne podejście, duże zaangażowanie i chęć jak najszybszego rozwiązania sprawy. Po pierwszym kontakcie zdecydowałam się na stałą współpracę z kancelarią.

Natalia R.

szkoła języków obcych

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Nic prostszego

Skontaktuj się z kancelarią telefonicznie lub przez formularz

Ostatnio na blogu

Brak zapłaty za wykonaną pracę, niewywiązanie się z obowiązku wykonania zlecenia, które zostało uprzednio opłacone, […]
postępowanie spadkowe łódź
Gdy przychodzi do uporządkowania spraw związanych ze spadkiem, często okazuje się, że jest to bardziej […]
tłumaczenia prawne łódź
W toku postępowania niejednokrotnie okazuje się, że dokumenty niezbędne do dowiedzenia racji strony dostępne są […]
Call Now Button